Δελτίο Τύπου για την υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία για την εισαγωγή των υποψηφίων στα  ΤΕΦΑΑ ακαδημϊκού έτους 2022-2023