Γνωστοποίηση Υπουργικής Απόφασης: δείτε το έγγραφο