Υποβολή δικαιολογητικών για τη συμμετοχή των υποψηφίων  στις προκαταρκτικές εξετάσεις των στρατιωτικών σχολών.

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα και την προκήρυξη εδώ.