Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών

Εργαστήριο Πληροφορικής

Αίθουσα Αγγλικών

  • 8.jpg
  • 9.jpg
  • 10.jpg
  • 10a.jpg
  • 10b.jpg

Φωτογραφίες:  Μπουρούνης Μιχάλης

Επεξεργασία: Τράσα Δώρα