Η έκθεση αποτίμησης του Ομίλου Πειραμάτων του σχολείου μας για το σχολικό έτος 2023-2024 .