Στα πλαίσια του προγράμματος ERASMUS+ με τίτλο 'Augmented Content' που υλοποίησε το σχολείο μας τα δύο τελευταία χρόνια, οι μαθητές μας είχαν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν τη πλατφόρμα που δημιουργήθηκε και να έχουν πρόσβαση στους ψηφιακούς πόρους ως πρόσθετες πληροφορίες για το μάθημα από το σχολικό βιβλίο. Πειραματίσθηκαν έχοντας πρόσβαση στην εφαρμογή μέσω των tablet ή των κινητών τηλεφώνων.

 image2

image1        image 4

image3

image5