Πραγματοποιήθηκε διαγωνισμός για την επιλογή του καλύτερου λογότυπου που θα χρησιμοποιηθεί ως επίσημος λογότυπος του προγράμματος.

Τα κριτήρια για την επιλογή του λογότυπου είναι τα παρακάτω: 

CRITERIA FOR CHOOSING THE WINNING LOGO
1)Original and memorable (Αξιομνημόνευτο και πρωτότυπο/δημιουργικό)
2)Creative (Δημιουργικό)
3)The graphics reflects project concept, modern design reflecting technology and innovation in education (Τα γραφικά αντικατοπτρίζουν τη σύλληψη/ουσία/πνεύμα,μοντέρνα σχεδίαση που αντικατοπτρίζει την τεχνολογία και την καινοτομία στην εκπαίδευση).
4)Logo color scheme corresponds to Erasmus + logο (Το σχήμα και το χρώμα ανταποκρίνονται σε ένα πρόγραμμα Ερασμους)
5)Applicable and visible on different communication materials, web site and social media (Μπορεί να εφαρμοστεί σε διάφορα επικοινωνιακά υλικά π.χ. ιστοσελίδες και κοινωνικά δίκτυα).