Μπορείτε να δείτε εδώ την Υπουργική Απόφαση για τη κατάταξη των Σχολών και των Τμημάτων στα Επιστημονικά Πεδία.