Υποβολή δικαιολογητικών για εξέταση υποψηφίων με αναπηρία  και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές  μαθησιακές δυσκολίες.

Δείτε την εγκύκλιο εδώ