Ενημέρωση για την ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής για το σχ. έτος 2020-2021