Μπορείτε να δείτε εδώ συμπληρωματικό υλικό του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας με θέμα : " Μέτρα προφύλαξης για τον ιό Sars-Cov-2 ο οποίος προκαλεί τη νόσο  Covid-19 ". 

Οδηγίες για τους εκπαιδευτικούς

Οδηγίες για τους γονείς

Οδηγίες για τους μαθητές

Πώς μιλάω στα παιδιά για COVID

Αφίσες