Πρόσκληση Στρατεύσιμων κλάσης 2027 (γεννηθέντων το 2006) για κατάθεση Δελτίου Απογραφής 

Δείτε εδώ το σχετικό έγγραφο