Παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα της  1ης  έρευνας που πραγματοποιήθηκε από 28.2.22 έως 6.3.22 στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ ‘Augmented content’ (‘Επαυξημένο περιεχόμενο’) το οποίο εκπονεί το σχολείο μας, σχετικά με την αξιολόγηση των ψηφιακών πηγών και διαδικτυακών πλατφορμών που χρησιμοποιούνται από τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς στη δια ζώσης και εξ αποστάσεως εκπαίδευση:

-        91 άτομα έλαβαν μέρος από τα 3 συμμετέχοντα σχολεία - 67 μαθητές και μαθήτριες και 24 εκπαιδευτικοί.

-        Οι μαθητές και οι μαθήτριες ήταν ηλικίας 15-17.

-        Η προτιμώμενη διαδικτυακή πλατφόρμα για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι η Microsoft Teams, ενώ στη 2η θέση, ως ‘Άλλο’, βρίσκεται η Cisco Webex.

-        Το πιο πολυχρησιμοποιούμενο ψηφιακό υλικό στη δια ζώσης εκπαίδευση είναι η Power Point Presentation.

-        Το πιο πολυχρησιμοποιούμενο ψηφιακό υλικό στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι ο ηλεκτρονικός υπολογιστής.

Η αναφορά με τα αποτελέσματα της έρευνας σε διαγράμματα, βρίσκεται εδώ.

Η έρευνα και η ανάλυση των δεδομένων έγινε από τον εταίρο του προγράμματος στην Αυστρία Epsilon Marketing.