Η παρουσίαση της περιβαλλοντικής ομάδας του σχολείου μας για το σχολικό έτος 2021-2022.