Το πρόγραμμα υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας καθώς και τα δικαιολογητικά-οδηγίες  για την εισαγωγή υποψηφίων στα ΤΕΦΑΑ ακαδημαϊκού  έτους 2022-2023.