Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής 2022. Το Υπουργείο ανακοίνωσε την ΕΒΕ 2022.