Σας γνωρίζουμε ότι με το άρθρο 73 του
ν.4873/2021 (ΦΕΚ 248 Α΄/16-12-21) τροποποιήθηκε το ελάχιστο απαιτούμενο ανάστημα των
υποψηφίων για εισαγωγή στις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας
Διαβάστε την τροποποίηση εδώ