Προθεσμία και προκήρυξη για εισαγωγή στις Στρατιωτικές Σχολές 2022.