Ενημέρωση υποψηφίων σχετικά με την προκήρυξη για την εισαγωγή στις Στρατιωτικές Σχολές 2022. Δείτε εδώ το έγγραφο.