Οργάνωση και λειτουργία σχολικών κέντρων αντισταθμιστικής εκπαίδευσης ως προς την Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων για το σχολικό έτος 2023-2024.

Εδώ μπορείτε να δείτε το ΦΕΚ και το υπόδειγμα αίτησης δήλωσης μαθημάτων.